Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o.Ordinace praktických lékařů pro dospělé ve Frýdku-Místku

Důchody, ošetřovné a příspěvky

Nabízíme vám návody a poznámky k nejčastěji podávaným žádostem o různé příspěvky či dávky.

Příspěvky, se kterými může pomoci lékař

V této skupině návodů jsou uvedeny příspěvky, se kterými vám umíme pomoci. Týkají se totiž zdravotního stavu.

S jednotlivými příspěvky se můžete seznámit níže.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen pacientům, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiného člověka. Prvním vaším krokem je podání žádosti o příspěvek na Úřadu práce. Do ambulance nám pak přijde formulář k vyplnění zdravotních údajů.

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání základních životních potřeb:

  • pohyblivost,
  • orientace,
  • komunikace,
  • stravování,
  • oblékání a obouvání,
  • tělesná hygiena,
  • výkon fyziologické potřeby,
  • péče o zdraví,
  • osobní aktivity,
  • péče o domácnost.

Více informací naleznete v krátkém videu: https://www.youtube.com/watch?v=mV4YrF9T3YY

Informace o žádosti, způsobu podání atd. najdete na stránkách Úřadu práce.

Invalidní důchod

Invalidní důchod náleží lidem, kteří v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nemají plnou pracovní schopnost. Tedy v jistém smyslu (finančně) kompenzuje stav, kdy člověk ze zdravotních důvodů nemůže pracovat na plný úvazek nebo má jinak omezenou pracovní schopnost.

Žádost o invalidní důchod podává sám pacient, kterého se to týká. Žádost vyplníte na správě sociálního zabezpečení (Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek). Ideální je, když žádost podáte až po předchozí konzultaci s námi. Nám pak od úřadu přijde žádost o lékařské vyšetření. Následně se s vámi domluvíme na návštěvě a vyšetření.

Pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně. Orientačně jsou procentuální poklesy ke konkrétním zdravotním potížím vyjmenovány ve vyhlášce č. 359/2009 Sb.

Více informací o žádosti, způsobu podání a dalších náležitostech najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné

Na ošetřovné (tzv. "paragraf") má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě nebo jinou blízkou osobu kvůli nemoci nebo úrazu. Ošetřovné vypisuje ošetřující lékař nemocného pacienta. Na první stránce jsou údaje pacienta a ošetřující osoba doplní své údaje na druhou stránku. Maximální doba ošetřovného je 9 dní (ve výjimečných vyjmenovaných případech až 16 dní).

Více informací o ošetřovném naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o nemocného člena rodiny, u kterého ošetřující lékař lůžkové péče (zpravidla nemocnice) po minimálně 4 dnech hospitalizace rozhodl, že jeho zdravotní stav bude po propuštění vyžadovat domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné rovněž poskytne čas pro následné rozhodnutí rodiny, jak se o svého blízkého postarat, když bude vyžadovat celodenní péči dlouhodobě. Jednou z možností je např. požádat o příspěvek na péči.

Žádost je složitější, část vypisuje ošetřující lékař v nemocnici, část vypisují osoby, kterých se dlouhodobé ošetřovné týká.

Maximální doba dlouhodobého ošetřovného je 90 dní.

Více informací o dlouhodobém ošetřovném najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další příspěvky

V této skupině odkazů najdete informace o dalších příspěvcích, které mohou zlepšit vaši sociální situaci, ale většinou si je musíte zařídit na nějakém úřadě bez naší pomoci. Tyto odkazy směřují na vládní webovou stránku.

DokuWiki