Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen pacientům, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiného člověka. Prvním vaším krokem je podání žádosti o příspěvek na Úřadu práce. Do ambulance nám pak přijde formulář k vyplnění zdravotních údajů.
 
Příspěvek na péči je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání základních životních potřeb:
 
  • pohyblivost,
  • orientace,
  • komunikace,
  • stravování,
  • oblékání a obouvání,
  • tělesná hygiena,
  • výkon fyziologické potřeby,
  • péče o zdraví,
  • osobní aktivity,
  • péče o domácnost.
 
Více informací naleznete v krátkém videu: https://www.youtube.com/watch?v=mV4YrF9T3YY
 
Informace o žádosti, způsobu podání atd. najdete na stránkách Úřadu práce.