Invalidní důchod

Invalidní důchod náleží lidem, kteří v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nemají plnou pracovní schopnost. Tedy v jistém smyslu (finančně) kompenzuje stav, kdy člověk ze zdravotních důvodů nemůže pracovat na plný úvazek nebo má jinak omezenou pracovní schopnost.
 
Žádost o invalidní důchod podává sám pacient, kterého se to týká. Žádost vyplníte na správě sociálního zabezpečení (Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek). Ideální je, když žádost podáte až po předchozí konzultaci s námi. Nám pak od úřadu přijde žádost o lékařské vyšetření. Následně se s vámi domluvíme na návštěvě a vyšetření.
 
Pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně. Orientačně jsou procentuální poklesy ke konkrétním zdravotním potížím vyjmenovány ve vyhlášce č. 359/2009 Sb.
 
Více informací o žádosti, způsobu podání a dalších náležitostech najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.