Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o nemocného člena rodiny, u kterého ošetřující lékař lůžkové péče (zpravidla nemocnice) po minimálně 4 dnech hospitalizace rozhodl, že jeho zdravotní stav bude po propuštění vyžadovat domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné rovněž poskytne čas pro následné rozhodnutí rodiny, jak se o svého blízkého postarat, když bude vyžadovat celodenní péči dlouhodobě. Jednou z možností je např. požádat o příspěvek na péči.
 
Žádost je složitější, část vypisuje ošetřující lékař, část vypisují osoby, kterých se dlouhodobé ošetřovné týká.
 
Maximální doba dlouhodobého ošetřovného je 90 dní.
 
Více informací o dlouhodobém ošetřovném najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.