Výpis z dokumentace

03.04.2012 20:59

Od 1.4. s platností nového zákonu o zdravotních službách, již pod hrozbou sankce, není možné zapůjčit zdravotní dokumentaci na prohlídku do zaměstnání.

Na požádání vám vyhotovíme výpis z dokumentace.  Vzhledem k časové náročnosti, je potřeba si tento výpis objednat nejlépe s týdenním předstihem u sestry.

Cena za tento úkon je 100Kč.